Pisma

Wuměni pismo z pismom wašeje wólby. Narunanje pismo jenož naruna, hdyž so na wobrazowce pokazuje, abo na wobrazowce a při ćišćenju. Narunanje pismowe nastajenja njeměnja, kotrež su w dokumenće składowane.

Jeli chceće, móžeće standardne narunanske pismo přepisać, kotrež waš dźěłowy system wužiwa, hdyž na pismo w dokumenće storči, kotrež k dispoziciji njeje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće –LibreOffice – Pisma.


Symbol za Notica

Narunanje pisma tež pokazanje pismow na wužiwarskim powjerchu LibreOffice wobwliwuje.


warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Wuměnjensku tabelu nałožić

Zmóžnja nastajenja narunanja pismow, kotrež definujeće.

Narunanska tabela

Nalistuje originalne pismo a narunanske pismo. Wubjerće Přeco, zo byšće pismo wuměnił, samo hdyž originalne pismo je na wašim systemje instalowane. Wubjerće Jenož wobrazowka, zo byšće pismo wobrazowki wuměnił a zo njebyšće ženje pismo za ćišćenje wuměnił.

Kontrolny kašćik Přeco

Kontrolny kašćik Jenož wobrazowka

Narunanska akcija

zmóžnjeny

prózdny

Narunanje pismow na wobrazowce a při ćišćenju, hač pismo je instalowane abo nic.

zmóžnjeny

zmóžnjeny

Narunanje pismow na wobrazowce, hač pismo je instalowane abo nic.

prózdny

zmóžnjeny

Narunanje pismow jenož na wobrazowce, ale jenož, jeli pismo k dispoziciji njeje.

prózdny

prózdny

Narunanje pismow na wobrazowce a při ćišćenju, ale jenož, jeli pismo k dispoziciji njeje.


Pismo

Zapodajće abo wubjerće pismo, kotrež chceće wuměnić.

Wuměnić z

Zapodajće abo wubjerće mjeno narunanskeho pisma.

Nałožić

Nałožuje wubrane narunanje pisma.

Symbol

Nałožić

Zhašeć

Zhaša wubrane narunanje pisma.

Symbol

Zhašeć

Pismowe nastajenja za žórłowe teksty HTML a Basic

Wubjerće pismo a pismowu wulkosć za pokazanje žórłoweho koda HTML a Basic.

Pisma

Wubjerće pismo za pokazanje žórłoweho koda HTML a Basic. Wubjerće Awtomatiski, zo byšće awtomatisce přihódne pismo namakał.

Jenož njeproporcionalne pisma

Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće jenož njeproporcionalne pisma w lisćinowym polu Pisma pokazał.

Wulkosć

Wubjerće pismowu wulkosć za pokazanje žórłoweho koda HTML a Basic.

Prošu podpěrajće nas!