Nowu barbu wubrać

LibreOffice wam zmóžnja, swójske barby z pomocu dwudimensionalneje grafiki a numeriskeho přeběžneho diagrama dialoga Barbu wubrać definować.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Płonina… – Płonina, klikńće na tłóčatko Barba a potom na tłóčatko Wubrać.

Symbol

Klikńće na tłóčatko Dialog barbow w rajtarku Wobswětlenje dialoga 3D-efekty.


Wokno Barbowy wuběr

Wokno za wuběranje barbow

Dialog Barbu wubrać ze štyrjoch hłownych wobłukow wobsteji.

Klikńće do wulkeho barboweho wobłuka nalěwo, zo byšće nowu barbu wubrał. Z pomocu tutoho wuběranskeho wobłuka móžeće dwě komponenće barby změnić, kaž so w barbowym modelu RGB abo HSB zwobrazujetej. Dźiwajće na to, zo to su dwě komponenće, kotrejž njejstej z opciskimi tłóčatkami naprawo pódla dialoga wubranej.

W prawym wobłuku lajsty deleka budźeće prěnjotnu barbu z nadrjadowaneho rajtarka Barby widźeć.

W lěwym wobłuku lajsty dekeka je aktualny wuslědk wašeho dźěła w tutym dialoga widźomny.

note

LibreOffice jenož barbowy model RGB za barboćišć wužiwa. Wodźenske elementy CMYK maja jenož zapodaće barbowych hódnotow z pomocu notacije CMYK wosnadnić.


RGB

Čerwjeny

Nastaja čerwjenu komponentu, kotraž da so we wertikalnym regulowaku barbow změnić, a zelena a módra komponenta w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Dowolene hódnoty su 0 do 255.

Zeleny

Nastaja zelenu komponentu, kotraž da so we wertikalnym regulowaku barbow změnić, a čerwjena a módra komponenta w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Dowolene hódnoty su 0 do 255.

Módry

Nastaja módru komponentu, kotraž da so we wertikalnym regulowaku barbow změnić, a zelena a čerwjena komponenta w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Dowolene hódnoty su 0 do 255.

Heks #

Pokazuje a nastaja barbowu hódnotu w barbowym modelu RGB jako heksadecimalnu ličbu.

HSB

Barbno

Nastaja komponentu barbna we wertikalnym regulowaku barbow a komponenće nasyćenje a swětłosć w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Hódnoty so w stopnjach wot 0 do 359 podawaja.

Nasyćenosć

Nastaja komponentu nasyćenosće we wertikalnym regulowaku barbow a komponenće Barbno a Swětłosć w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Hódnoty so w procentach (wot 0 do 100) podawaja.

Swětłosć

Nastaja komponentu Swětłosć we wertikalnym regulowaku barbow a komponenće Barbno a Nasyćenosć w dwudimensionalnym polu za wuběranje barbow. Hódnoty so w procentach (wot 0 do 100) podawaja.

CMYK

Cyan

Nastajće barbowu hódnotu Cyan w barbowym modelu CMYK.

Magenta

Nastajće barbowu hódnotu Magenta w barbowym modelu CMYK.

Žołty

Nastajće barbowu hódnotu Žołty w barbowym modelu CMYK.

Key

Nastajće barbowu hódnotu Čorny abo Key (čorny) w barbowym modelu CMYK.

Prošu podpěrajće nas!