Modul wobdźěłać

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Rěče a narodne šemy – Rěčne pomocne srědki,
w lisćinje K dispoziciji stejace rěčne module, wubjerće jedyn z rěčnych modulow a klikńće potom na Wobdźěłać.


Nastajenja

Podawa rěč a k dispoziciji stejace podmodule prawopis, dźělenje złóžkow a tezawrus za wubrany modul. Móžeće podmodule po prioriće rjadować.

  1. Wubjerće rěč z lisćiny Rěč.

  2. Markěrujće wšě module, kotrež so maja za tutu rěč pod nadpismami Prawopis, Dźělenje złóžkow a Tezawrus zmóžnić.

  3. Tak dołho kaž maš wjace hač jedyn podmodul za jedyn wobłuk k dispoziciji, so podmodule za prawopis a tezawrus w tym porjedźe předźěłuja, po kotrymž su nalistowane. Móžeće porjad z pomocu tłóčatkow Horje a Dele změnić.

  4. Da so jenož jedyn podmodul za dźělenje złóžkow aktiwizować.

Rěč

Podawa rěč modula.

Za wšě rěčne wuběranske pola w LibreOffice tole płaći:

Rěčny zapisk ma hóčku za so, jeli prawopisna kontrola je za tutu rěč zaktiwizowana.

Horje

Powyšuje prioritu modula, kotryž je w lisćinowym polu wubrany, wo jednu runinu.

Dele

Ponižuje prioritu modula, kotryž je w lisćinowym polu wubrany, wo jednu runinu.

Wróćo

Klikńće tu, zo byšće aktualne změny w lisćinowym polu cofnył.

Prošu podpěrajće nas!