Nastajenja

Tutón přikaz dialog za přiměrjenu programowu konfiguraciju wočinja.

Wšě swoje nastajenja so awtomatisce składuja. Zo byšce zapisk pokazał, klikńće pak na tutón zapisk pak na plusowe znamješko. Zo byšće zapisk schował, klikńće na minusowe znamješko abo klikńće dwójce na zapisk.

note

Widźiće jenož zapiski, kotrež su na aktualny dokument nałožujomne. Jeli aktualny dokument je tekstowy dokument, widźiće zapisk LibreOffice Writer, a wotpowědnje za wšě module LibreOffice.


Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Nastajenja… z menija horjeka naprawo (☰).

Z tastatury:

Alt + F12


Tłóčatka dialoga Nastajenja

W porjadku

Składujće změny na stronje a začińće dialog Nastajenja.

Přetorhnyć

Začińće dialog Nastajenja a zaćisńće wšě přewjedźene změny.

Nałožić

Nałožuje změnjene abo wubrane hódnoty, bjeztoho zo by so dialog Nastajenja začinił.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Pomoc

Wočinja wobsah pomocy za pokazanu stronu nastajenjow.

LibreOffice

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće powšitkowne nastajenja za dźěło z LibreOffice wutworił. Informacije temy kaž wužiwarske daty, składowanje, ćišćenje, šćežki k wažnym datajam a zapisam wopřijima.

Začitać/Składować

Podawa nastajenja za začitanje a składowanje.

Rěče a narodne šemy

Definuje kajkosće za přidatne rěče.

LibreOffice Writer

Tute nastajenja wašnje postajeja, na kotrež z tekstowymi dokumentami wobchadźeja, kotrež su so w LibreOffice wutworili. Je tež móžno, nastajenja za aktualny tekstowy dokument definować.

LibreOffice Writer/Web

Definuje zakładne nastajenja za dokumenty LibreOffice we formaće HTML.

LibreOffice Calc

Definuje wšelake nastajenja za tabelowe dokumenty, wobsah, kotryž so ma pokazać a směr kursora po celowym zapisku. Móžeće tež sortěrowanske lisćiny definować, ličbu decimalnych městnow nastajić a nastajenja za natočenje a wuzběhnjenje změnow postajić.

LibreOffice Impress

Definuje wšelake nastajenja za nowo wutworjene prezentaciske dokumenty, na přikład wobsah, kotryž so ma pokazać, wužitu měrjensku jednotku a hač a kak so lěsyca wusměrjuje.

LibreOffice Draw

Definuje globalne nastajenja za rysowanske dokumenty, mjez nimi wobsah, kotryž so ma pokazać, měritko, kotrež so wužiwa a lěsyčne wusměrjenje a wobsah, kotrejž so matej po standardźe ćišćeć.

LibreOffice Math

Definuje ćišćerski format a ćišćerske nastajenja za wšě nowe formlowe dokumenty. Tute nastajenja płaća, hdyž formlu direktnje z LibreOffice Math ćišćiće.

LibreOffice Base

Definuje powšitkowne nastajenja za datowe žórła w LibreOffice.

Diagramy

Definuje powšitkowne nastajenja za diagramy.

Internet

Podawa internetne nastajenja.

Prošu podpěrajće nas!