Pozadkowy wobraz składować

Składuje pozadkowy wobraz aktualneje .

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće - Pozadkowy wobraz składować….


Wočinja dialog Wobraz eksportować, zo by so pozadkowy wobraz aktualneje składował. Wubjerće wobrazowy datajowy format w polu Filter, zapodajće datajowe mjeno za wobraz a klikńće na Składować (němski dźěłowy system).

note

Wotwisujo wot wubraneho datajoweho formata, so dialog jewi, w kotrymž so kajkosće wobrazoweho formata nastajeja.


Prošu podpěrajće nas!