Podmeni Formulary

Wobsahuje přikazy za aktiwizowanje naćiskoweho modusa formularow, asistentow wodźenskich elementow a zasadźowanje formularowych wodźenskich elementow do wašeho dokumenta.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Formulary.


Naćiskowy modus

Zmóžnja abo znjemóžnja naćiskowy modus. Tuta funkcija so wužiwa, zo by spěšnje mjez naćiskowym a wužiwarskim modusom přepinała. Aktiwizujće ju, zo byšće formularowe wodźenske elementy wobdźěłał, znjemóžńće ju, zo byšće formularowe wodźenske elementy wužiwał.

Asistenty wodźenskich elementow

Podawa, hač so ma asistent awtomatisce startować, hdyž so nowy wodźenski element zasadźuje. Tute nastajenje globalnje za wšě dokumenty płaći.

Kajkosće wodźenskich elementow

Wočinja dialog za wobdźěłowanje kajkosćow wubraneho wodźenskeho elementa.

Formularowe kajkosće

W tutym dialogu móžeće mjez druhim datowe žórło a podawki za cyły formular podać.

Formularowy nawigator

Wočinja formularowy nawigator. Formularowy nawigator wšě formulary a podformulary aktualneho dokumenta z jich datymi wodźenskimi elementami pokazuje.

Aktiwěrowanski porjad

Wočinja dialog Tabulatorowy porjad, zo byšće móhł porjad změnić, po kotrymž wodźenske elementy fokus dóstawaja, hdyž wužiwar tabulatorowu tastu (↹) tłóči.

Polo přidać

Wočinja wokno, hdźež móžeće polo datoweje banki wubrać, zo byšće jo formularej abo rozprawje přidał.

W naćiskowym modusu wočinić

Wočinja formulary w naćiskowym modusu, zo by so dał formular wobdźěłać.

Awtomatiski fokus wodźenskeho elementa

Prošu podpěrajće nas!