Podpěra platformy Java

LibreOffice platformu Java podpěruje, z kotrejž móžeće nałoženja a komponenty wuwjesć, kotrež na architekturje Java bazuja.

Zo by LibreOffice platformu Java podpěrował, dyrbiće softwaru wokoliny časa fungowanja Java 2 instalować. Hdyž sće LibreOffice instalował, sće awtomatisce móžnosć dóstał, tute dataje instalować, jeli hišće instalowane njejsu. Móžeće tež tute dataje instalować, jeli su nětko trěbne.

Podpěra platformy Java dyrbi zaktiwizowana być, zo bychu so nałoženja Java w LibreOffice wuwjedli.

Symbol za Notica

Prjedy hač móžeće JDBC-ćěrjak wužiwać, dyrbiće jeho klasowu šćežku přidać. Wubjerće – LibreOffice – Rozšěrjene, a klikńće potom na tłóčatko klasoweje šćežki. Po tym zo sće šćežkowu informaciju přidał, startujće LibreOffice znowa.


Symbol za Notica

Waše změny na rajtarku – LibreOffice – Rozšěrjene so samo wužiwa, hdyž Java Virtual Machine (JVM) je hižo startowana. Po změnach na klasowej šćežce dyrbiće LibreOffice znowa startować. Samsne za změny pod – Internet – Proksy płaći. Jenož poli „HTTP-proksy“ a „FTP-proksy“ a jeju porty sej znowastartowanje njewužadujetej – wuhódnoćetej so, hdyž na W porjadku klikaće.


Prošu podpěrajće nas!