Glosary

Tutón wotrězk powšitkowny glosar techniskich zapřijećow skići, kotrež so w LibreOffice wužiwaja, hromadźe z lisćinu internetnych zapřijećow.

Powšitkowny glosar

Tutón glosar rozjasnjenja wo najwažnišich zapřijećach wobsahuje, kotrež so w LibreOffice wužiwaja.

Glosar internetnych zapřijećow

Jeli internet je nowy za was, storčiće na za was njeznate zapřijeća: wobhladowak, zapołožka, e-mejl, startowa strona, pytawa/pytanska mašina a wjele druhich. Zo by wam prěnje kroki wosnadnił, tutón glosar wam někotre najwažnišich zapřijećow wujasnjuje, kotrež w polach internet, intranet, e-mejl a powěsće/nowinki namakaće.

Prošu podpěrajće nas!