Symbolowa lajsta Tabela

Symbolowa lajsta Tabela funkcije wobsahuje, kotrež trjebaće, hdyž z tabelemi dźěłaće. Jewi so, hdyž kursor do tabele pohibujeće.

Tabela

Zasadźuje nowu tabelu do aktualneje folije abo strony.

Symbol za Tabelu zasadźić

Tabelu zasadźić

Linijowy stil

Klikńće na tutón symbol, zo byšće znošnu lajstu Linijowy stil wočinił, hdźež móžeće linijowy stil ramika změnić.

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Ramikowa barba

Klikńće na symbol Ramikowa barba, zo byšće symbolowu lajstu Ramikowa barba wočinił, kotraž wam zmóžnja, ramikowu barbu objekta změnić.

Symbol za Ramikowa barba

Ramikowa barba

Ramiki

Klikńće na symbol Ramiki, zo byšće symbolowu lajstu Ramiki wočinił, hdźež móžeće ramik tabeloweho wobłuka abo objekta změnić.

Symbol za Ramiki

Ramiki

Stil/pjelnjenje płoniny

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Cele zwjazać

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Symbol za Cele zwjazać

Cele zwjazać

Symbol za Cele dźělić

Wulkosć optiměrować

Wočinja symbolowu lajstu, kotraž funkcije za optiměrowanje linkow a špaltow w tabeli wobsahuje.

Symbol za Wulkosć optiměrować

Wulkosć optiměrować

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Linki zasadźić

Zasadźuje jednu linku abo wjacore linki do tabele pod wuběrom. Zo byšće wjace hač jednu linku zasadźił, wočińće dialog (wubjerće Tabela – Zasadźić – Linki…) abo wubjerće wjace hač jednu linku, prjedy hač na symbol klikaće. Druha metoda linki samsneje wysokosće kaž prěnjotnje wubrane linki zasadźuje.

Symbol za Linku zasadźić

Linku zasadźić

Špaltu zasadźić

Zasadźuje jednu špaltu abo wjacore špalty za wuběrom do tabele. Móžeće tež wjacore špalty naraz zasadźić, hdyž dialog wočinjeće (wubjerće Tabela – Zasadźić – Špalty) abo wjacore špalty wuběraće, prjedy hač na symbol klikaće. Jeli druha metoda so wužiwa, změja zasadźene špalty samsnu relatiwnu šěrokosć kaž wubrane špalty.

Symbol za Špaltu zasadźić

Špaltu zasadźić

Linku zhašeć

Deletes the selected row(s) from the table.

Symbol za Linki zhašeć

Linki zhašeć

Špaltu zhašeć

Deletes the selected column(s) from the table.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Tabelowy naćisk

Wočinja tabelowy naćisk. Klikńće dwójce na přehlad, zo byšće tabelu formatěrował.

Symbol za tabelowy naćisk

Tabelowy naćisk

Tabelowe kajkosće

Podawa kajkosće wubraneje tabele, na přikład pisma, pismowe efekty, ramiki a pozadk.

Prošu podpěrajće nas!