Undoing Direct Formatting for a Document

You can undo all formatting that has not been made by styles in a few steps.

Direktne formatěrowanje a formatěrowanje z předłohami

Formatowa předłoha je sadźba formatěrowanske atributy, kotrež su po mjenje (mjenje předłohi) zeskupjene a identifikowane. Hdyž předłohu na objekt nałožujeće, so objekt ze sadźbu atributow předłohi formatěruje. Wjacore objekty samsneje družiny móža samsnu předłohu měć. Hdyž sadźbu formatěrowanskich atributow předłohi měnjeće, potajkim tež wšě objekty, kotrež su z předłohu zwjazane, swoje formatěrowanske atributy wotpowědnje měnjeja.

Hdyž předłohi njewužiwaće, a formatěrowanske atributy direktnje na tekstowe dźěle nałožujeće, to so direktne formatěrowanje (tež manuelne formatěrowanje) mjenuje. Formatěrowanje so jenož na wubrany wobłuk dokumenta nałožuje. Jeli dokument ma wjacore wotstawki, wobłuki abo druhi objekt, nałožujeće direktne formatěrowanje na kóždy objekt. Direktne formatěrowanje je z menija Format a ze symboloweje lajsty Formatěrowanje k dispoziciji.

Atribut direktneho formatěrowanja, kotryž so na objekt nałožuje, wotpowědny atribut předłohi přepisuje, kotraž k objektej słuša.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Writer Document

  1. Press +A to select the whole text.

  2. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Calc Spreadsheet

  1. While pressing the Shift key click the first and then the last sheet tab to select all sheets.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Removing all Direct Formatting in a LibreOffice Presentation

  1. Click the Outline tab to open outline view.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Choose Format - Clear Direct Formatting.

Prošu podpěrajće nas!