Fontwork

Symbolowa lajsta Fontwork so wočinja, hdyž objekt Fontwork wuběraće.

Galerija Fontwork

Symbol za galeriju Fontwork

Wočinja galeriju Fontwork, hdźež móžeće druhi přehlad wubrać. Klikńće na W porjadku, zo byšće nowu sadźbu kajkosćow na swój objekt Fontwork nałožił.

Twar Fontwork

Symbol za Twar Fontwork

Wočinja symbolowu lajstu Twar Fontwork. Klikńće na twar, zo byšće twar na wšě wubrane objekty Fontwork nałožił.

Pismiki Fontwork z jenakej wysokosću

Symbol za Pismiki Fontwork ze samsnej wysokosću

Změni wysokosć pismikow wubranych objektow Fontwork wot normalneje wysokosće do jenakeje wysokosće za wšě objekty.

Wusměrjenje Fontwork

Symbol za wusměrjenje Fontwork

Wočinja wokno wusměrjenja Fontwork.

Klikńće, zo byšće wusměrjenje na wubrane objekty Fontwork nałožił.

Znamješkowy wotstup Fontwork

Symbol za znamješkowy wotstup Fontwork

Wubjerće hódnoty znamješkoweho wotstupa, kotrež so maja na objekt Fontwork nałožić.

Swójski: Wočinja dialog znamješkoweho wotstupa Fontwork, hdźež móžeće nowu hódnotu za znamješkowy wotstup zapodać.

Hódnota: Zapodajće hódnotu znamješkoweho wotstupa Fontwork.

Ekstruziju přepinać

Symbol za Ekstruziju přepinać

Zmóžnja a znjemóžnja 3D-efekty za objekty Fontwork.

Prošu podpěrajće nas!