Symbolowa lajsta Pytać

Symbolowa lajsta Pytać da so wužiwać, zo by wobsah dokumentow LibreOffice spěšnje přepytała.

tip

Wužiwajće tastowu skrótšenku + F, zo byšće symbolowu lajstu Pytać spěšnje přepytał.


Tekst pytać

Zapodajće tekst, kotryž so ma w dokumenće pytać. Tłóčće Enter, zo byšće pytanje přewjedł.

Předchadny pytać

Pohibuje kursor a wuběra předchadny wotpowědnik pytanskeho teksta.

Symbol za Předchadny pytać

Symbol za Předchadny pytać

Dale pytać

Pohibuje kursor a wuběra přichodny wotpowědnik pytanskeho teksta.

Symbol za Dale pytać

Symbol za Dale pytać

Wšě pytać

Wuzběhuje wšě wotpowědniki w dokumenće.

Na wulkopisanje dźiwać

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće pytanje přewjedł, kotrež na wulkopisanje dźiwa.

Pytać a wuměnić

Wočinja dialog Pytać a wuměnić, kotryž dalše nastajenja za pytanje w dokumenće k dispoziciji staja.

Symbol za Pytać a wuměnić

Symbol za Pytać a wuměnić

Prošu podpěrajće nas!