Pólne připokazanje

Wočinja dialog, kotrymž wam zmóžnja, pólne připokazanje podać.

Přistup k tutomu přikazej …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#addressimport5 not found).


Pólne připokazanje

Wočinja dialog Předłohi: Připokazanje adresnika.

Prošu podpěrajće nas!