Naslědne strony dokumentoweho konwertera

Podawa za kóždy předłohowy a dokumentowy typ zapis, z kotrehož je so čita a do kotrehož so pisa.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….


Předłohi

Postaja, hač so maja předłohi přetworić a kak so přetworjeja.

Tekstowe předłohi

Dźiwajće na to, zo so móže popis „tekstowe předłohi“ wotwisujo wot wuběrow z předchadneje strony změnić. Jeli na přikład dokumenty Microsoft Word su wubrane, je popis „Předłohi Word“.

Podawa, předłohi maja so přetworić.

Inkluziwnje podzapisy

Podawa, zo so podzapisy wubraneho zapisa tež za wotpowědnymi datajemi přepytuja.

Importować z

Podawa zapis, kotryž žórłowe dataje wobsahuje.

Składować do

Podawa zapis, do kotrehož so cilowe dataje pisaja.

Wočinja dialog za wuběranje požadaneje šćežki.

Dokumenty

Postaja, hač a kak so dokumenty přetworjeja.

Tekstowe dokumenty

Dźiwajće na to, zo so móže popis „tekstowe dokumenty“ wotwisujo wot wuběrow z předchadneje strony změnić. Jeli na přikład dokumenty Microsoft Word su wubrane, je popis „Dokumenty Word“.

Podawa, zo so maja dokumenty přetworić.

Inkluziwnje podzapisy

Podawa, zo so podzapisy wubraneho zapisa tež za wotpowědnymi datajemi přepytuja.

Importować z

Podawa zapis, kotryž žórłowe dataje wobsahuje.

Składować do

Podawa zapis, do kotrehož so cilowe dataje pisaja.

Wočinja dialog za wuběranje požadaneje šćežki.

Tu móžeće so k hłownej stronje dokumentoweho konwertera wróćić.

Prošu podpěrajće nas!