Rozprawniski asistent – sortěrowanske nastajenja

Wubjerće pola, po kotrychž so ma rozprawa sortěrować. Pola dadźa so po hač k štyrjom runinam sortěrować, pak postupowacy abo spadowacy. Zeskupjene pola dadźa so jenož znutřka zeskupjenja sortěrować.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje rozprawy wužiwać... we woknje datoweje banki.


Sortěrować po

Wubjerće prěnje polo, po kotrymž so ma rozprawa sortěrować.

Potom po

Wubjerće přidatne polo, po kotrymž so ma rozprawa sortěrować.

Postupowacy

Sortěruje wobsah pola w postupowacym porjedźe.

Spadowacy

Sortěruje wobsah pola w spadowacym porjedźe.

Wjace wo rozprawniskim asistenće – wuhotowanje wubrać

Prošu podpěrajće nas!