Rozprawniski asistent – pola popisać

Podawa, kak chceće pola popisać.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje rozprawy wužiwać... we woknje datoweje banki.


Lisćina polow

Pokazuje mjena polow, kotrež so maja do rozprawy zapřijeć. Naprawo móžeće popis za kóžde polo zapodać, kotryž budźe so w rozprawje ćišćeć.

Wjace wo rozprawniskim asistenće – zeskupjenje

Prošu podpěrajće nas!