Formularowy asistent – mjeno

Podawa mjeno formulara a kak dale dźe.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje formulara wužiwać... we woknje datoweje banki.


Mjeno formulara

Podawa mjeno formulara.

Z formularom dźěłać

Składuje formular a wočinja jón jako formularowy dokument za zapodawanje a pokazowanje datow.

Formular změnić

Składuje formular a wočinja jón we wobdźěłanskim modusu, zo by wuhotowanje změnił.

Formularowy asistent

Prošu podpěrajće nas!