Formularowy asistent – datowy zapisk

Podawa modus za wobchadźenje z datami za nowy formular.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje formulara wužiwać... we woknje datoweje banki.


Formular so jenož za zapodawanje nowych datow wužiwa. Eksistowace daty so njepokazuja.

Wutwori formular, kotryž so jenož za zapodawanje nowych datow wužiwa.

Formular wšě daty pokazuje

Wutwori formular, kotryž da so za pokazowanje eksistowacych datow a zapodawanje nowych datow wužiwać.

Změnjenje eksistowacych datow njedowolić

Wubjerće to, zo byšće wobdźěłowanje datow zakazał.

Zhašenje eksistowacych datow njedowolić

Wubjerće to, zo byšće zhašenje datow zakazał.

Přidawanje nowych datow njedowolić

Wubjerće to, zo byšće přidawanje nowych datow zakazał.

Formularowy asistent – předłohi nałožić

Prošu podpěrajće nas!