Faksowy asistent – mjeno a městno

Definuje mjeno a městno předłohi.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Mjeno a městno.


Mjeno předłohi

Zapodajće mjeno faksoweje předłohi.

Klikńće, zo byšće dospołnu šćežku zapodał abo wubrał, inkluziwnje datajowe mjeno faksoweje předłohi.

Faks z tuteje předłohi wutworić

Wutworja a składuje faksowu předłohu, wočinja potom nowy faksowy dokument na zakładźe teje předłohi.

Tutu faksowu předłohu manuelnje změnić

Wutworja a składuje faksowu předłohu, wočinja potom předłohu za dalše wobdźěłowanje.

Dale k faksowemu asistentej

Prošu podpěrajće nas!