Faksowy asistent – nohowa linka

Podawa daty nohoweje linki.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Nohowa linka.


Nohowa linka

Podawa tekst, kotryž so ma w nohowej lince ćišćeć.

Jenož na druhej a na slědowacych stronach zasadźić

Potłóča nohowu linku na prěnjej stronje wjacestronskeho faksoweho dokumenta.

Čisło strony zasadźić

Ćišći čisło strony we wobłuku nohoweje linki.

Dale k faksowemu asistentej – mjeno a městno

Prošu podpěrajće nas!