>Faksowy asistent – wotpósłar a přijimar

Podawa informacije wo přijimarju a wotpósłarju za faks.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Wotpósłar a přijimar.


Wužiwarske daty za adresu wotpósłarja wužiwać

Zasadźuje zastupowacy tekst za adresu w faksowej předłoze. Kliknće pozdźišo w faksowym dokumenće na zastupowacy tekst, zo byšće woprawdźite daty zapodał.

Nowa adresa wotpósłarja

Wubjerće to, zo byšće adresowe daty do slědowacych tekstowych polow zapodał. Daty so jako normalny tekst do faksoweho dokumenta zasadźuja.

(Pola adresowych datow)

Zapodajće adresowe daty wotpósłarja.

Wužiwajće zastupowacy tekst za adresu přijimarja

Zasadźuje zastupowacy tekst za adresu w faksowej předłoze. Kliknće pozdźišo w faksowym dokumenće na zastupowacy tekst, zo byšće woprawdźite daty zapodał.

Adresowu datowu banku za serijowy list wužiwać

Zasadźuje pola datoweje banki za pozdźiši serijowy list z faksowym dokumentom.

Dale k faksowemu asistentej – nohowa linka

Prošu podpěrajće nas!