Faksowy asistent – elementy

Podawa faksowe elementy, kotrež so maja ćišćeć.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Elementy, kotrež so maja zapřijeć.


Logo

Zasadźuje logo firmy.

Datum

Zasadźuje datumowe polo.

Typ powěsće

Zasadźuje linku za komunikaciski typ. Wubjerće linku z lisćinoweho pola.

Tema

Zasadźuje linku za temu.

Narěčenje

Zasadźuje narěčenje. Wubjerće narěčenje z lisćinoweho pola.

Postrowna formula

Zasadźuje powitanje. Wubjerće powitanje z lisćinoweho pola.

Nohowa linka

Zasadźuje nohowu linku.

>Dale k faksowemu asistentej – wotpósłar a přijimar

Prošu podpěrajće nas!