Listowy asistent – mjeno a městno

Podawa, hdźež a z kotrym mjenom chceće dokument a předłohu składować.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Mjeno a městno.


Mjeno předłohi

Podawa titul dokumentoweje předłohi.

Šćežka

Zapodajće šćežku a datajowe mjeno za předłohu abo klikńće na tłóčatko , zo byšće šćežku a datajowe mjeno wubrał.

List z tuteje předłohi wutworić

Składuje a začinja předłohu a wočinja potom nowy dokument bjez titula na zakładźe předłohi.

Tutu listowu předłohu manuelnje změnić

Składuje předłohu a wostaja ju za wobdźěłowanje wočinjenu.

Listowy asistent – přehlad

Prošu podpěrajće nas!