Listowy asistent – wuhotowanje listoweje papjery

Zmóžnja wam, elementy podać, kotrež su hižo na wašej listowej papjerje naćisćane. Te elementy so njećišća, a rum, kotryž zaběraja, so přez ćišćak prózdny wostaja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Wuhotowanje listoweje papjery.


Podawa elementy, kotrež su hižo na listowej papjerje

Logo

Podawa, zo logo je hižo na listowej papjerje naćišćane. LibreOffice logo njećišći.

Wysokosć

Definuje wysokosć objekta.

Šěrokosć

Definuje šěrokosć objekta.

Wotstup k lěwej kromje

Nastaja wotstup objekta k lěwej kromje strony.

Wotstup k hornjej kromje

Nastaja wotstup objekta k hornjej kromje strony.

Swójska adresa

Podawa, zo adresa je hižo na listowej papjerje naćišćana. LibreOffice adresu njećišći.

Adresa wotpósłarja we woknješku wobalki

Podawa, zo waša adresa je hižo w małej pismowej wulkosći nad wobłukom adresy přijimarja naćišćana. LibreOffice adresu w małej pismowej wulkosći njećišći.

Nohowa linka

Podawa, zo nohowa linka je hižo na listowej papjerje naćišćana. LibreOffice nohowu linku njećišći.

Wysokosć

Podawa, zo wysokosć wobłuka nohoweje linki je hižo na listowej papjerje naćišćana. LibreOffice tón wobłuk njećišći.

Dale k listowemu asistentej – wućišćane elementy

Prošu podpěrajće nas!