Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

1st ... je so z 1st ... wuměnił

Awtomatiska korektura je waš tekst porjedźiła, zo bychu kóncowki ordinalne ličbniki w jendźelšćinje wyše stajene byli.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!