Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

Minusowe znamješka su so wuměnili

Awtomatiska korektura je waš tekst změniła, a minusowe znamješka su so z wjazawkami wuměnili.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!