Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

Awtomatiska korektura je wuměnu přewjedła. Spočatk sady so nětko z wulkim pismikom započina

Awtomatiska korektura je wuměnu přewjedła, a spočatk sady so nětko z wulkim pismikom započina.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!