Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

Wuměna přez awtomatisku korekturu je so přewjedła

Awtomatiska korektura je słowo wuměniła.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!