Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

Kóždu sadu z wulkim pismikom započeć

Waš tekst je so z awtomatiskej korekturu porjedźił, zo by so słowo z wulkim pismikom započało. Awtomatiska korektura słowa na spočatku wotstawka a słowa za znamješkom na kóncu sady (dypk, wuwołak, prašak) měnja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!