Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

DWaj WUlkej PIsmikaj stej so porjedźiłoj

Pisanske zmylki kaž "SŁowo" su so porjedźili a přez funkciju Awtomatiska korektura ze "Słowo" wuměnili.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!