Pytać – połnotekstowe pytanje

Funkcija połnotekstoweho pytanja w LibreOffice wam zmóžnja, dokumenty pomocy namakać, kotrež kombinaciju pytanskich wurazow wobsahuja. Zo byšće to činił, zapodajće jedne słowo abo wjacore słowa do tekstoweho pola Pytanski wuraz.

Tekstowe polo Pytanski wuraz słowa składuje, kotrež sće jako poslednje zapodał. Zo byšće předchadne pytanje wospjetował, klikńće na šipkowy symbol a wubjerće wuraz z lisćiny.

Po tym zo sće pytanje přewjedł, so dokumentowe nadpisma wuslědkow w lisćinje jewja. Klikńće pak dwójce na zapisk pak wubjerće jón a klikńće potom na Pokazać, zo byšće wotpowědny dokument pomocy začitał.

Wužiwajće kontrolny kašćik Jenož w nadpismach pytać, zo byšće pytanje na dokumentowe nadpisma wobmjezował.

Kontrolny kašćik Jenož cyłe słowa wam zmóžnja, eksaktne pytanje přewjesć. Jeli tutón kašćik je markěrowany, so njedospołne słowa njenamakaja.Njemarkěrujće tutón kontrolny kašćik, jeli so ma zapodaty pytanski wuraz tež jako dźěl dlěšeho słowa namakać.

Móžeće někajku kombinaciju pytanskich wurazow zapodać, dźělene přez mjezoty. Pytanje mjez wulko- a małopisanjom njerozeznawa.

Symbol Pokiw

Indeksowe a połnotekstowe pytanje přeco za tuchwilu wubrane nałoženje LibreOffice płaćitej. Wubjerće přihódne nałoženje z pomocu lisćinoweho pola na symbolowej lajsće wobhladowaka pomocy.


Prošu podpěrajće nas!