Indeks - Pytanje za klučowymi słowami w pomocy

Móžeće za wěstej temu pytać; zapodajće słowo do tekstoweho pola Pytanski wuraz. Wokno alfabetisku lisćinu indeksowych wurazow wobsahuje.

Jeli kursor je w indeksowej lisćinje, hdyž pytanski wuraz zapodawaće, so pokazanje direktnje k přichodnemu zapiskej skaka. Hdyž słowo do tekstoweho pola Pytanski wuraz zapodawaće, budźe fokus k najlěpšemu zapiskej w indeksowej lisćinje skakać.

Symbol Pokiw

Indeksowe a połnotekstowe pytanje přeco za tuchwilu wubrane nałoženje LibreOffice płaćitej. Wubjerće přihódne nałoženje z pomocu lisćinoweho pola na symbolowej lajsće wobhladowaka pomocy.


Prošu podpěrajće nas!