Podpěru dóstać

Móžeće podpěru na websydle LibreOffice namakać.

Za přehlad wo aktualnych podpěraćelskich słužbach čitajće dataju Readme w rjadowaku LibreOffice.

Lokalne strony pomocy we wašej rěči

Lokalizaciske projekty LibreOffice strony pomocy we wjacorych rěčach poskićeja. Namakaće přehlad wo maćernorěčnych projektach na websydle LibreOffice. Pomoc a podpěru w jendźelskej rěči namakaće tež na websydle LibreOffice.

Rozsyłanske lisćiny

Stajće prašenja wo LibreOffice, namakajće pomoc wot dobrowólnikow a diskutujće temy na zjawnych rozsyłanskich lisćinach. Móžeće wjele powšitkownych a specializowanych rozsyłanskich lisćinow na websydle LibreOffice na www.libreoffice.org namakać.

Forum

Móžeće tež přistup k webforumam dóstać, zo byšće prašenja wo LibreOffice stajił abo na nje wotmołwił. Wubjerće Pomoc – Pomoc online wobstarać, zo byšće forum w swojej rěči wočinił.

Wěstota

Jeli sej mysle wo wěstotnym problemje při wužiwanju tuteje softwary činiće, móžeće so z wuwiwarjemi na zjawnej rozsyłanskej lisćinje do zwiska stajić. Jeli chceće problemy z druhimi wužiwarjemi diskutować, sćelće mejlku na zjawnu rozsyłansku lisćinu users@global.libreoffice.org.

Sćehnjenja

Móžeće aktualnu wersiju LibreOffice wot www.libreoffice.org/download/ sćahnyć.

Dokumentacija

Móžeće dokumentaciju jako PDF-dataje, nawody a přiručki z websydła dokumentacije LibreOffice na documentation.libreoffice.org sćahnyć. Móžeće tež websydło dokumentacije přez Pomoc – Wužiwarske přiručki wočinić.

Wobdźělće so a přinošujće něšto

Jeli chceće aktiwnu rólu w swětadalokim zhromadźenstwje LibreOffice hrać, móžeće rady swoje měnjenja zdźělić, funkcije diskutować, polěpšenja namjetować, swójski nastawk za husto stajene prašenja, nawod, přiručku pisać abo widejonawod wutworić atd.

Wopytajće stronu Čińće sobu na websydle a slědujće wotkazam za sobuskutkowacych.

Prošu podpěrajće nas!