Tastowe skrótšenki za datowe banki

Deleka je lisćina tastowych skrótšenkow, kotrež su w datowych bankach k dispoziciji.

Powšitkowne tastowe skrótšenki w LibreOffice su tež płaćiwe.

Symbol za Notica

Někotre tastowe skrótšenki dadźa so wašemu desktopowemu systemej připokazać. Tasty, kotrež so desktopowemu systemej připokazuja, za LibreOffice k dispoziciji njejsu. Spytajće druhe tasty pak za LibreOffice w Nastroje – Přiměrić… – Rajtark: Tastatura pak w swojim desktopowym systemje připokazać.


Tastowe skrótšenki za datowe banki

We wotprašowanskim naćisku

Tastowe skrótšenki

Efekt

F6

Změńće wobłuki wotprašowanskeho naćiska.

Zhašeć

Zhaša tabelu z wotprašowanskeho naćiska.

Tabulator

Wuběra zwjazowacu liniju.

Umsch+F10

Wočinja kontekstowy meni.

F4

Pokazuje přehlad.

F5

Wuwjedźe wotprašowanje.

F7

Přidawa tabelu abo wotprašowanje.


Wokno Kajkosće wodźenskeho elementa

Tastowe skrótšenki

Efekt

+↓

Wočinja kombinaciske polo.

+↑

Začinja kombinaciske polo.

Umsch+Enter

Zasadźuje nowu linku.

Šipk horje

Staja kursor do předchadneje linki.

Šipk dele

Staja kursor do přichodneje linki.

Enter

Kónči zapodaće w polu a staja kursor do přichodneho pola.

+F6

Staja fokus (jeli w naćiskowym modusu njeje) do prěnjeho wodźenskeho elementa. Prěni wodźenski element je tón, kotryž je jako prěni w formularowym nawigatorje podaty.


Tastowe skrótšenki za wutworjenje dialogow Basic.

Tastowe skrótšenki

Efekt

+Bild ↑

Skaka mjez rajtarkami.

+Bild ↓

Skaka mjez rajtarkami.

F6

Skaka mjez woknami.

Tabulator

Wuběr wodźenskich elementow.

Umsch+Tabulator

Wuběr wodźenskich elementow k nawopačnemu směrej.

+Enter

Zasadźuje wubrany wodźenski element.

Šipkowa tasta

+šipkowa tasta

Přesuwa wubrany wodźenski element w 1 mm-owych krokach k wotpowědnemu směrej. W dypkowym wobdźěłanskim modusu so wulkosć wubraneho wodźenskeho elementa změni.

+tabulator

Skaka w dypkowym wobdźěłanskim modusu k přichodnemu přimkej.

Umsch++tabulator

Skaka w dypkowym wobdźěłanskim modusu k předchadnemu přimkej.

Esc

Wopušća aktualny wuběr.


Linki a špalty w tabeli datoweje banki wubrać (wočinja so přez tasty +Umsch+F4)

Tastowe skrótšenki

Efekt

Prózdna tasta

Přeměnja mjez wuběrom aktualneje linki, chibazo cela je we wobdźěłanskim modusu.

+prózdna tasta

Přepina wuběr linki.

Umsch+prózdna tasta

Wuběra aktualnu špaltu.

+Bild ↑

Pohibuje pokazowak do prěnjeje linki.

+Bild ↓

Pohibuje pokazowak do poslednjeje linki.


Prošu podpěrajće nas!