Dialog Wotprašowanske kajkosće

W dialogu Wotprašowanske kajkosće móžeće dwě kajkosći za SQL-wotprašowanje nastajić, t. r. hač maja so rozdźělne hódnoty wróćić a hač maja so wuslědki wobmjezować.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w napohledźe Wotprašowanski naćisk Wobdźěłać – Wotprašowanske kajkosće….


Jednozmyslne hódnoty

Rozšěrja wutworjenu instrukciju SELECT SQL-wotprašowanja w aktualnej špalće wo parameter DISTINCT. To rěka, zo so identiske hódnoty, kotrež wjacekróć wustupuja, jenož jedyn raz nalistuja.

Limes

Přidawa limit, zo byšće maksimalnu ličbu datowych sadźbow nastajił, kotrež so wróćeja.

Prošu podpěrajće nas!