Formatěrowanje klonować

Wubjerće najprjedy tekst abo objekt a klikńće potom na tutón symbol. Klikńće potom na druhi tekst abo ćehńće jón abo klikńće na objekt, zo byšće samsne formatěrowanje nałožił.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Formatěrowanje klonować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Klonowác.

Z bóčnicy:

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Formatěrowanje klonować

Formatěrowanje klonować


Prošu podpěrajće nas!