Limes

Rozšěrja wutworjenu instrukciju SELECT SQL-wotprašowanja wo wuměnjenje LIMIT X. To da so wužiwać, zo byšće wuslědki swojeho SQL-wotprašowanja na te wobmjezował, kotrež do prěnjeje X-ličby padaja.

Prošu podpěrajće nas!