Barba

Wočinja symbolowu lajstu Barba, zo byšće móhł někotre kajkosće wubraneho objekta wobdźěłać.

Zo byšće symbolowu lajstu Barba wočinił, klikńće na symbol Barba w symbolowej lajsće Wobraz.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobraz – Barba.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – Barba.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Barba

Barba


Čerwjeny

Podawa čerwjeny podźěl komponentow RGB za wubrany grafiski objekt. Hódnoty wot -100 % (žadyn čerwjeny) do +100 % (cyle čerwjeny) su móžne.

Symbol za Čerwjeny

Čerwjeny

Zeleny

Podawa zeleny podźěl komponentow RGB za wubrany grafiski objekt. Hódnoty wot -100 % (žadyn zeleny) do +100 % (cyle zeleny) su móžne.

Symbol za Zeleny

Zeleny

Módry

Podawa módry podźěl komponentow RGB za wubrany grafiski objekt. Hódnoty wot -100 % (žadyn módry) do +100 % (cyle módry) su móžne.

Symbol za Módry

Módry

Swětłosć

Podawa swětłosć za wubrany grafiski objekt. Hódnoty wot -100 % (jenož čorny) do +100 % (jenož běły) su móžne.

Symbol za Swětłosć

Swětłosć

Kontrast

Podawa kontrast za pokazowanje wubraneho grafiskeho objekta. Hódnoty wot -100 % (žadyn kontrast) do +100 % (połny kontrast) su móžne.

Symbol za Kontrast

Kontrast

Gamma

Podawa gammahódnotu za pokazowanje wubraneho objekta, kotraž swětłosć srjedźnych hódnotow barbnych wotsćinow. Hódnoty wot 0,10 (minimalne gamma) do 10 (maksimalne gamma) su móžne.

Symbol za Gamma

Gamma

Prošu podpěrajće nas!