Zakładne twary

Wočinja symbolowu lajstu Zakładny twary, kotruž móžeće wužiwać, zo byšće grafiki do swojeho dokumenta zasadźił.

Přistup k tutomu přikazej …

Symbol za Zakładne twary

Zakładne twary


Klikńće na symbol w symbolowej lajsće Zakładne twary a ćehńće potom w dokumenće, zo byšće twar rysował.

Symbol za Notica

Někotre twary přimk maja, kotryž móžeće ćahnyć, zo byšće kajkosće twara změnił. Pokazowak myški so nad tajkimi wosebitymi přimkami do ručneho symbola měnja.


Prošu podpěrajće nas!