Gamma

Podawa gammahódnotu za pokazowanje wubraneho objekta, kotraž swětłosć srjedźnych hódnotow barbnych wotsćinow. Hódnoty wot 0,10 (minimalne gamma) do 10 (maksimalne gamma) su móžne.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobraz – Barba.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Gamma

Gamma


Prošu podpěrajće nas!