Swětłosć

Podawa swětłosć za wubrany grafiski objekt. Hódnoty wot -100 % (jenož čorny) do +100 % (jenož běły) su móžne.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobraz – Barba.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Swětłosć

Swětłosć


Prošu podpěrajće nas!