HTML-žórło

Pokazuje žórłowy tekst aktualneho dokumenta HTML. Tutón napohlad je k dispoziciji, hdyž so nowy dokument HTML wutworja abo eksistowacy wočinja.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – HTML-žórło.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol HTML-žórło

HTML-žórło


W modusu HTML-žórło móžeće sej znački HTML wobhladać a wobdźěłać. Składujće dokument jako dokument luteho teksta. Připokazajće datajowu kóncowku .html abo .htm, zo byšće dokument jako dokument HTML woznamjenić.

Prošu podpěrajće nas!