Jednozmyslne hódnoty

Rozšěrja wutworjenu instrukciju SELECT SQL-wotprašowanja w aktualnej špalće wo parameter DISTINCT. To k tomu dowjedźe, zo so wjacekróć wustupowace identiske hódnoty jenož jedyn raz nalistuja.

Symbol za Jednozmyslne hódnoty

Jednozmyslne hódnoty

Prošu podpěrajće nas!