Tabele přidać

Wubjerće w dialogu Tabele přidać tabele, kotrež za swój aktualny nadawk trjebaće. Hdyž wotprašowanje abo nowu tabelowu prezentaciju wutworjeće, wubjerće wotpowědnu tabelu, na kotruž so ma wotprašowanje abo tabelowa prezentacija poćahować. Hdyž z relacionalnymi datowymi bankami dźěłaće, wubjerće tabele, kotrež chceće do poćaha stajić.

Zasadźene tabele so w separatnym woknje we wotprašowanskim naćisku abo relaciskich woknach jewja, hromadźe z lisćinu polow, kotrež su w tabeli wobsahowane. Móžeće wulkosć a porjad tutoho wokna postajić.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjerće Zasadźić – Tabelowy naćisk… abo Wobdźěłać – Wobdźěłać….


Tabela

Tabelowe mjeno

Nalistuje k dispoziciji stejace tabele. Zo byšće tabelu zasadźił, wubjerće jednu z lisćiny a klikńće na Přidać. Móžeće tež na mjeno tabele dwójce kliknyć a wokno so pokaza, kotrež tabelowe pola horjeka we wotprašowanskim naćisku abo relacionalnym woknje wobsahuje.

Přidać

Zasadźuje tuchwilu wubranu tabelu.

Začinić

Začinja dialog Tabele přidać.

Prošu podpěrajće nas!