Datowe žórło aktualneho dokumenta

Pokazuje we wobhladowaku datoweho žórła tabelu, kotraž je z aktualnym dokumentom zwjazana.

Symbol za Datowe žórło aktualneho dokumenta

Datowe žórło aktualneho dokumenta

Wubjerće Wobdźěłać – Datowu banku wuměnić…, zo byšće druhu tabelu wubrał.

Prošu podpěrajće nas!