Filter nałožić

Přepina mjez filtrowanym a njefiltrowanym napohladom tabele.

Symbol za Filter nałožić

Filter nałožić

Funkcija Filter nałožić filtry na zakładźe formularow wobchowuje, kotrež su so nastajili. Njetrjebaće je znowa definować.

Prošu podpěrajće nas!