Špalty datoweje banki zasadźić

Zasadźuje wšě pola wubraneje datoweje sadźby w aktualnym dokumenće na poziciji kursora. Symbol je jenož widźomny, jeli aktualny dokument je tekstowy abo tabelowy dokument.

Symbol za Daty do teksta

Daty do teksta

Prošu podpěrajće nas!