Aktualizować

Aktualizuje pokazane daty. We wokolinje z wjacorymi wužiwarjemi, zawěsćuje aktualizacija datow, zo daty aktualne wostawaja.

Symbol za Aktualizować

Aktualizować

Klikńće na šipk pódla symbola Aktualizować, zo byšće podmeni ze slědowacymi přikazami wočinił:

Prošu podpěrajće nas!