Internet

Wužiwajće rajtark Internet dialoga Hyperwotkaz, zo byšće hyperwotkazy z adresami WWW wobdźěłał.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na symbol Hyperwotkaz w symbolowej lajsće Standard a potom na Internet.

Wubjerće Zasadźić – Hyperwotkaz….


Wobraz dialoga Zasadźić – Hyperwotkaz – Internet

Typ hyperwotkaza

Web

Wutworja hyperwotkaz „http://“.

URL

Zapodajće URL za dataju, kotruž chceće wočinić, hdyž na hyperwotkaz klikaće. Jeli cilowy wobłuk njepodawaće, so dataja w aktualnym dokumenće abo wobłuku wočini.

Dalše nastajenja

Wobłuk

Zapodajće mjeno wobłuka, w kotrymž chceće cilowu dataju wočinić, abo wubjerće předdefinowany wobłuk z lisćiny. Jeli tute polo prózdne wostajeće, so cilowa dataja w aktualnym woknje wobhladowaka wočini.

Forma

Podawa, hač so hyperwotkaz jako tekst abo jako tłóčatko zasadźuje.

Podawki

Wočinja dialog Makro připokazać, w kotrymž móžeće podawkam kaž na přikład myška nad objektom abo hyperwotkaz wuwabić swójske programowe kody připokazać.

Tekst

Podawa widźomny tekst abo popis tłóčatka za hyperwotkaz.

Mjeno

Zapodajće mjeno za hyperwotkaz. LibreOffice značku NAME do hyperwotkaza zasadźuje.

Prošu podpěrajće nas!