Hyperwotkaz

Wočinja dialog, kotryž wam zmóžnja, hyperwotkazy wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Hyperwotkaz….

Wubjerće Wobdźěłać – Hyperwotkazy, hdyž so kursor do hyperwotkaza staja.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Hyperwotkazy wobdźěłać…, hdyž so kursor do hyperwotkaza staja.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Hyperwotkaz….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Hyperwotkaz

Dialog Hyperwotkaz

Z tastatury:

+ K


Wubjerće typ hyperwotkaza, kotryž so ma zasadźić.

Internet

Wužiwajće rajtark Internet dialoga Hyperwotkaz, zo byšće hyperwotkazy z adresami WWW wobdźěłał.

E-mejl

Na stronje E-mejl w dialogu Hyperwotkaz móžeće hyperwotkazy za e-mejlowe adresy wobdźěłać.

Dokument

Hyperwotkazy do někajkeho dokumenta abo cilow w dokumenće dadźa so z pomocu rajtarka Dokument z dialoga Hyperwotkaz wobdźěłać.

Nowy dokument

Wužiwajće rajtark Nowy dokument z dialoga Hyperwotkaz, zo byšće hyperwotkaz do noweho dokumenta stajił a nadobo nowy dokument wutworił.

Nałožić

Nałožuje daty na waš dokument.

Začinić

Začinja dialog bjez składowanja.

Pomoc

Wočinja pomoc.

Wróćo stajić

Staja zapiski w dialogu na jich prěnjotny staw wróćo.

Prošu podpěrajće nas!